Pro ALPLA jsme připravili další části HR kampaně na jobs.cz a Nemocniční noviny

V rámci kampaně jsme dále připravili mimo jiné podklady pro kampaň na jobs.cz a také video z dronu – outdoor a inzerci do lokálního periodika Nemocničních novin. Celé vydání novin si můžete stáhnout od nás.


Nemocniční noviny HR kampaň ALPLA