Dokončená marketingová zakázka: Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace přichystala jeden den práce a odbornost, grafy, marketing, obchod, energie, druhý den Golf Konopiště. Myslím, že dobrá kombinace pro setkání členů asociace.

Během dvoudenního fotografického projektu pro Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR jsem měl první den úkol fotograficky zachytit okamžiky spojené s konferencí o vývoji průmyslového odvětví. První den byl naplněn odbornými přednáškami, diskusemi a prezentacemi, které mapovaly aktuální trendy a výzvy v oblasti sklářství a keramiky. Mým cílem bylo zachytit atmosféru intenzivních debat a sdílení know-how mezi předními odborníky, marketingovými specialisty, ale mezi hosty byli také lidé z Burzy Praha. Při práci jsem se snažil využít co nejpestřejší perspektivy a světelné podmínky, abych co nejlépe dokumentoval důležité momenty konference.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR , zakázka, golf

Druhý den mé fotografické mise představoval golfový turnaj, který byl příjemným kontrastem k předešlým odborným událostem. Setkání na golfovém hřišti přineslo uvolněnou atmosféru a příležitost k neformálnímu propojení účastníků. Mé snímky se zaměřovaly na uvolněné chvíle, sportovní výkony a komunikační okamžiky mezi členy asociace a hosty. Snažil jsem se zachytit nejen samotný průběh golfového turnaje, ale také příjemné prostředí, které přispělo k budování soudržnosti a spolupráce v rámci průmyslové komunity.

Fotografoval jsem na hřišti Golf Konopiště (jen 15 minut z Benešova u Prahy).

Asociace fotografie z golfu

V rámci obou událostí jsem se snažil vytvořit fotografie, které nejen dokumentují dění, ale také vyprávějí příběh a zachycují emoce. Komunikace a porozumění průmyslovým trendům bylo stejně důležité jako vytvoření příjemného prostředí pro networking a budování vztahů. Tímto způsobem jsem se snažil přispět k vizuálnímu zaznamenání těchto klíčových událostí pro Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR.