Priority společností pro rok 2021 – digitalizace a odolnost businessu

Rok 2020 byl pro business prubířským kamenem, který otestoval schopnosti organizací a managementu přijmout a aplikovat nové digitální služby a produkty a rychle je aplikovat do podnikových procesů. Je zřejmé, že loni (2020) a letos se rozhoduje, zda digitalizace a odolnost businessu některé firmy posune směrem nahoru nebo naopak významně zkomplikuje jejich podnikatelské snahy.

Dopady jsou již patrné a další ještě přijdou. Jak se digitalizace dotkla vašeho podnikání a jak jste se svou IT ifrastrukturou připraveni na rok 2021, kdy bude pandemie Covid-19 pokračovat, pokud se neproočkuje společnost?

Velice zajímavý graf přinesla společnost IDC, která zkoumala u firem, jakou prioritu dávají jednotlivým výzvám.

Citujeme: „Vaši zákazníci se budou soustředit na zvýšení odolnosti byznysu, na digitalizaci produktů, služeb, dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo na posilování partnerských ekosystémů. Očekávaný růst tržeb z prodeje digitálních produktů a služeb zvyšuje tlak na urychlení digitální transformace. Každá čtvrtá firma plánuje právě za tímto účelem navýšit v příštích dvou letech svůj rozpočet na IT.“

Digitalizace společností další krok

Digitalizace služeb na druhém místě zájmu společností

Digitalizace společností a služeb
Zdroj: IDC CEMA, COVID-19 Impact Survey Europe, wave 13: October 20 to30 2020

Více informací najdete na IDC.

Je tedy zcela zřejmé, že všechny služby, nový business development a digitální transformace jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj společností.