COVID-19 a e-shopy: nové příležitosti v podnikání

Současná druhá vlna onemocnění Covid-19 a vyhlášení vlád po celém světě omezují podnikání, ale z druhé strany zase otevírají nové příležitosti. Například, jak využít času a omezujících podmínek pro nasazení nového e-shopu ve vaší organizaci. Některé služby nebo produkty můžete obsluhovat právě prostřednictvím tohoto obchodního kanálu.

COVID-19 a e-shopy je nové téma. Obchodní řetězec skládající se z vašeho produktu, jeho vystavení do e-shopu, zpracování objednávky, balení, doručování, převzetí a instalace u zákazníka, lze hezky zautomatizovat a následné služby podpory udržovat ve stejném režimu, jako doposud.

V době, kdy rapidně klesá pohyb lidí (informace z letecké přepravy hovoří o 80procentních propadu objemu letecké přepravy), kdy v důsledku Covid-19 omezován styk mezi zákazníky a dodavateli, kdy je složitější předávat služby a nastupují nové metody, jedním z významným obchodním kanálem je také e-shop.

Pokles objemu přepravy cestujících v roce 2020 (zdroj dat: iata)
Pokles objemu přepravy cestujících v roce 2020

A pokud se podíváme na data z druhé strany, tedy objem prodejů přes e.-shopy, je už od října zřejmé, že přípravy na konec roku, tedy vrchol sezóny je intenzivní. Největší e-shopy – v retailu se v tomto článku v MediaGuru svěřily o svých přípravách na Vánoce v době epidemie Covid-19 na konci roku 2020.

COVID-19 a e-shopy

Covid-19 a e-shopy
Covid-19 a e-shopy

Milan Šmíd, ředitel Zásilkovny se v článku vyjádřil o rekordních objemech přepravených zásilek. Letos má být překonaná hranice 500 tisíc zásilek za den.

Všechny tyto argumenty hovoří pro to, aby společnosti hledaly nové cesty prodejů a měly připravenu infrastrukturu dostatečně robustní na zvládnutí celého procesu.

U nás můžete najít služby od budování takové infrastruktury, včetně serverového prostředí, až po aplikační vrstvu, tedy e-shop řešení.

Údaje o růstu prodejů zprostředkovaných na e-shopech a výhled až do roku 2023