Covid-19: změna strategie marketingu

Když se léto zeptá, co vaše firma dělal v době krize pandemie Covid-19. Co odpovíte? Už totiž existují první studie o tom, jak se firmy postavily k nové situaci. Je to extrémně poučné čtení, ale ve výsledku: moc se nezahálelo. Celých 52 procent zákazníků navýšilo své marketingové rozpočty. Změna strategie je tedy patrná zejména v době krizí.

52procentní nárůst marketingových investic v době coronakrize na jaře 2020

Změna ve strategii marketingu ovšem znamená, že firma je schopna pružně a rychle reagovat, nastavit nové procesy, najít nové obchodní příležitosti.

Z dotazníků, kterými zkoumala agentura Merkle stav marketingových rozpočtů a investic v době koronakrize, vyplývá, že nejvíce zaznamenaly nárůst následující komunikační kanály:

  • nejčastěji skloňovaným termínem jsou e-maily.

51 procent firem utratilo do e-mailové komunikace významně více.

Studie zaznamenala také pokles. Celkově o 16 procent, to ale není není ještě nic proti poklesu (překvapení!) o 23 procent za útraty za video.

Studii si můžete stáhnout odtud.