Jiný pohled na váš marketing nebo IT může znamenat pomoc a významný pozitivní posun vašich obchodních zájmů. Nabízíme vám naše dvě dekády budované zkušenosti a odbornosti.

Děláme to tak, že úkoly marketingu a IT úzce propojujeme, abychom maximálně využili cílení a automatizaci procesů v marketingu. Nestačí zaplatit za inzerci na Seznam.cz, nestačí zaplatit programátora a postavit si internetové stránky jako výlohu společnosti, vytisknout vizitky a prezentaci do PowerPointu.

Je potřebné také vyčlenit zdroje na údržbu a správu těchto procesů a trvale jim věnovat pozornost.

Vytištěná vizitka nedělá marketing

Celý marketing a IT chápeme jako komplex mnoha aktivit směřujících k podpoře obchodních aktivit společnosti. Tak, jak to děláme pro naše zákazníky.

Využívání moderních a přímých kanálů komunikace s partnery nebo zákazníky, otevírá fantastické možnosti pro růst vaší společnosti a businessu. A promyšlené využití marketingových prostředků ve spojení s IT tomu pomůže.

Pomoc Marketing

ZULU SHAKA

ZULU SHAKA

ZULU Shaka byl králem a sjednotitelem mnoha afrických kmenů v předminulém století. Proslul zcela novou taktikou.

Jako první muž bojovník v historii použil místo liniového postupu rozdělení vojska na menší skupiny lehce oděných a vyzbrojených vojáků. S nimi pak operoval na mnoha místech, rychle je přesouval, přeskupoval a posiloval křídla nebo místa, kde to bylo potřeba.

Na moderním trhu s obrovskou konkurencí a převisem nabídek nad poptávkami je to podobné. Důležitou částí úspěchu je schopnost bleskově reagovat na změny na trhu, reagovat na změny ve složení zákazníků, hledat nové cílové skupiny nebo zjednodušit marketingové procesy. Chce to svěží přístup, mrštnost, odbornost a schopnost absorbovat změny. Znamená to osvěžení Marketingu.