Jsme marketingovou komunikační agenturou se zaměřením na oblasti nových médií a internetu. Už od roku 2000.

Díky detailní znalosti IT technologií a marketingových nástrojů se podařilo zrealizovat desítky marketingových projektů pro české, slovenské i nadnárodní společnosti z USA, Velké Británie, Japonska a Finska.

Pro naše klienty jsme připravili a zrealizovali celé spektrum služeb, které jim umožňují věnovat se obchodu a podnikání a zcela přesunout své marketingové komunikační aktivity na nás.