Blog

Covid-19: změna strategie marketingu

Když se léto zeptá, co vaše firma dělal v době krize pandemie Covid-19. Co odpovíte? Už existují první studie o tom, jak se firmy postavily k nové situaci. Je to extrémně poučné čtení, ale ve výsledku: moc se nezahálelo. Změna ve strategii marketingu ovšem znamená, že firma je schopna pružně…

read more

Infografika: Podíly sociálních sítí u uživatelů

Podíly sociálních sítí na uživatelích

Čísel není nikdy dost, zejména, když musíme zákazníkovi doporučit a zdůvodnit rozhodnutí týkající se další komunikační strategie. Přinášíme hezký sumář platný k listopadu 2018 o podílech sociálních sítí na počtech uživatelů. V této infografice je patrný trend převahy Facebooku, důvodech, proč Google přemýšlí o uzavření Google+. Podíly sociálních sítí ovšem…

read more